Vår misjon er jeres internasjonale vækst og suksess. Vi fungerer sammen med vår globale organisasjon som jeres ``glocale`` rekrutteringsteam. Vi er tilstede over hele verden med fysisk tilstedeværelse og kontorer i 25+ lande og har erfaringer fra 100+ lande med rekrutteringer og spesialisert headhunting.
Details
ONE PLANET ONE OFFICE
Vi er spesialister og konsulenter med lokale røtter på 5 kontinenter, ofte lokalfødte og bosatt. Vi jobber med vanlige metoder og kultur, og har en integrert lokal kunnskap.

Oppgavene løses gjennom vår innovative digitale plattform og innovative teknologiske metoder.

Details

Eksempler på rekrutteringer

Noen få eksempler på stillinger og suksesser med vår internasjonale headhunting og rekruttering:
· Landssjef Spania
· Direktør USA
· Salgsdirektør USA
· Direktør Norge
· KAM`s Tyskland
· Spesialist England
· Landsdirektør & spesialist Polen
Details

BISGAARD+Catenon

Internasjonal headhunting og rekruttering på «glokale» vilkår

BISGAARD​​+Catenon er den nordiske delen av det børsnoterte headhunting- og rekrutteringsselskapet Catenon. Vi har en verdensomspennende “én planet, ett kontor”-tilnærming og kultur, der vi jobber tett for å identifisere, motivere, evaluere og introdusere kandidater lokalisert hvor som helst i verden for lokale og internasjonale selskaper. Vi lykkes med dette på grunn av et sterkt samarbeid med en felles metodikk og en unik teknologisk plattform med over 200 ansatte. Samt fordi vi er «på bakken» lokale kolleger i alle deler av verden.

0
%
KUNDETILFREDSHET
0
+
KONTORER HELE VERDEN
0
+
TILSTEDE ANTALL LAND
0
+
SUKSESSFULLE ÅRLIGE UTFØRENDE REKRUITERINGER

Vi garanterer vårt arbeid

One planet - one office

Vi mener det når vi sier at vi er en enhet. Vi er i alle 25+ land trent i bruk av de samme metodene og verktøyene, noe som kjennetegner vårt samarbeid og effektiviserer prosesser og kommunikasjon. Vi elsker alle det internasjonale og flerkulturelle i arbeidet vårt - det kommer kundene til gode.

Ledende eksperter

Rekrutteringsarbeidet vårt er basert på et tett og godt utviklet globalt samarbeid mellom nasjonale og internasjonale konsulenter. Alle har sterke nettverk, inngående kjennskap til lokale forhold som kultur, lokale arbeidsmarkedsforhold, rekrutteringsmarked, kompetanse og personlighetsspesifikasjoner på profiler etc.

Digitale løsninger

Våre metoder og verktøy er basert på nyskapende teknologi og metoder samt en sterk digital plattform. Vår erfaring er at gode rekrutteringsbeslutninger tas best på grunnlag av ordnede data. I tillegg, selvfølgelig, sparring og dialog når du møter deg både fysisk og online i forhold til å vurdere og ta de riktige beslutningene.

Garanti på oppgaven

Vi garanterer rekrutteringene våre i 6-12-18 måneder. Dette betyr at vi okkuperer deg uten kostnad for feil rekruttering som kunne vært forutsett og unngått.

Informasjon og sparring

+45 52 11 50 50

Internasjonal headhunting & rekruttering

Kom i gang – da er ikke prosessen så lang

1. Briefing

Informasjon og avklaring

Som en innledende fase av prosessen får vi gjennom uforpliktende samtaler avklart oppgaven og dens omfang, og behandler den som om det var en lokal rekruttering.

2. Spesifikasjon

Konkretisering av profil

Etter de innledende dialogene, sparring og avklaringer, fortsetter prosessen online. Kriteriene for den forespurte profilen blir endelig bestemt av oss og avtalt med deg i den felles plattformen. Det er viktig at I internt og sammen med oss blir koordinert i forhold til hva den ideelle profilen er og hvordan kandidatfeltet samsvarer med dine behov og ønsker.

3. Prosessen

Vi gjør det profesjonelt og enkelt

Vi er eksperter på rekruttering og headhunting, og vi gjør en dyd av kontinuerlig personlig sparring og kommunikasjon med deg. Vår intuitive digitale plattform hodler deg oppdatert om prosessen og kandidatene  på tvers av tid og geografi. Det gir innsikt i relevante kandidater og deres potensielle passform for organisasjonen din.

4. Ansette

Suksess

Suksess handler om at den beste kandidaten for stillingen blir aktivert og motivert, valgt og ansatt, og får en god start. Vi er glade for å følge opp og sikre en sterk ombordstigning.

Vi garanterer våre rekrutteringer, noe som betyr at det viser seg at rekruttereren må stoppe innen 6-12-18 måneder re-okkuperer vi uten kostnad for deg.

``Vi kjenner de lokale forholdene, kulturen og arbeidsmarkedet i de fleste deler av verden.``

Internasjonal headhunting, rekruttering og ledelsessøk innebærer et sterkt fokus på de kulturelle, språklige, tidsmessige, lokale arbeidsmarkedsforholdene og rekrutteringsmarkedet etc. Derfor krever det spesielle ferdigheter, teknologi, kunnskap og nettverk. Kontakt oss og la oss skreddersy dine internasjonale rekrutteringer slik at vi optimaliserer vilkårene for suksess.

BISGAARD+Catenon - Internasjonal headhunting & rekruttering

Internasjonale ambisjoner krever sterke internasjonale rekrutteringer!

Vi løser headhunting, rekruttering og executive søkninger digitalt gjennom en sterk internasjonal organisasjon av kompetente konsulenter og spesialister, samt en innovativ tilnærming som sikrer kvalitet, oversikt og beslutningskraft. Vi er fysisk i 25+ land og rekrutterer kontinuerlig i 100+ land.

Kontakt oss og registrer deg på vårt nyhetsbrev, og hør mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å lykkes internasjonalt gjennom vellykket rekruttering og headhunting.